makeup girls

Formulier aanmelding internaat Coovi

Gegevens school

Gegevens ouders / voogd / opvoedingsverantwoordelijke 1

Gegevens ouders / voogd / opvoedingsverantwoordelijke 2

Dringende aangelegenheden

Herinschrijving of uitschrijving

Boy_gaming
 • Ons internaat telt momenteel 36 kamers. De vraag is veel groter dan het aanbod.
  Snel zijn is de boodschap. 
   
 • Jaarlijks voorzien we 25 plaatsen voor de jeugdspelers van RSCA.
   
 • Huidige internen genieten voorrang bij herinschrijving.
  Al wie momenteel intern is kan zich vóór 1 juni opnieuw inschrijven.
  Ouders met een uitstaande schuld dienen deze eerst in te lossen.
   
 • De datum waarop we het digitale inschrijvingsformulier ontvangen bepaalt je plaats op de eventuele wachtlijst.

Samenwerkingsverband internaat Coovi / internaat De Tuinen

Daar binnen ons internaat de vraag groter is dan het aanbod, werken we samen met internaat De Tuinen. Het pedagogisch project en het zorgbeleid van beide locaties zijn op elkaar afgestemd.

Nodige documenten bij de inschrijving
    • identiteitskaart van uw kind
    • gegevens van uw huisarts

Indien u een bezoek wenst te brengen aan ons internaat, is dit steeds mogelijk na afspraak met de directie.


U kan zich aanmelden voor inschrijving via het formulier.
We behandelen uw aanvraag zo snel als mogelijk.

Opgelet:
Deze aanmelding garandeert enkel uw plaats op de eventuele wachtlijst.
Deze aanmelding is geen definitieve inschrijving voor het internaat.
De inschrijving is pas definitief indien er een kamer beschikbaar is en na ondertekening van het volledig ingevulde inschrijvingsdossier.

U zal eerst van ons een uitnodiging ontvangen voor een intakegesprek.
Tijdens dit gesprek overlopen we de begeleiding en vervolledigen we het dossier.