Stagewerking

We werken in ons internaat graag samen met stagiairs die voor korte of lange termijn bij ons aan de slag kunnen.

Binnen onze stagewerking hebben we samenwerkingsverbanden met universiteiten, hogescholen en CVO's. Meerdere samenwerkingen zijn steeds welkom.

Studenten die een onderwijskundige –of sociale opleiding volgen en op zoek zijn naar een stageplek, zijn van harte welkom.

Bijvoorbeeld:
    • Jeugd –en gehandicaptenzorg (orthopedagogie)
    • Bachelor in de orthopedagogie
    • Bachelor in het sociaal werk
    • Bachelor in het secundair onderwijs
    • Specifieke lerarenopleiding/educatieve master
    • BaNaBa Zorgverbreding
    • Master in de orthopedagogiek
    • Master in de agogische wetenschappen
    • Master in de onderwijskunde

Er wordt vooraf een oriënterend gesprek gevoerd met de beleidsmedewerker van internaat Coovi om de verwachtingen tussen stagiair en de stageplek af te stemmen.

Interesse?

Neem contact op met onze stagecoördinator Jessica Spapens via jessica.spapens@coovi.be of vul het aanvraagformulier in.

Onze stagiaires aan het woord

Onder het motto “waar het hart van vol is, loopt de mond van over”, vertel ik jullie graag wat meer over mijn 6-weken durende stage en hoe ik deze ervaren heb.

Reeds vanaf de eerste dag ontstond er een verbindende relatie met enkele jongens en meisjes. Vervolgens leerde ik alle jongeren en begeleiders kennen, met als gevolg dat ik elk van hun op een korte tijd in mijn hart gesloten had.

Hoe dat kan, vraagt u zich af? Doordat ze zichzelf konden zijn, kreeg ik de kans al deze uiteenlopende, mooie persoonlijkheden te leren kennen. Dit is volledig te danken aan het team van begeleiders. Het is namelijk niet vanzelfsprekend dat een groep van 12-18 jarigen met elk hun eigen achtergronden, context, waarden en normen samen leven en zichzelf kunnen zijn. De begeleiders ontwikkelen, door te focussen op enkele basispijlers (betrouwbaarheid, respect, verbinding…), een goede relatie met de jongeren, creëren een veilige omgeving… en laat dit alles nu net een voorwaarde zijn om ten volle te kunnen ontwikkelen en jezelf te kunnen zijn.

Om af te sluiten vermeld ik graag dat ik niet anders kan dan met een positief gevoel terug kijken op de tijd die ik doorbracht samen met deze leuke bende.

Friedl Labey
Ba. Sociale readaptatiewetenschappen - UCLL

Aanvraag stage